Carles Subiela: WASAP

WASAP   L’enviament d’un breu missatge fet per error de nou els trava i això acaba en nuviatge i en casament. El que és l’amor!

Carles Subiela: Ultratge

ULTRATGE   A l’arriscat que desafia l’autoritat se l’humilia al més impúdic escarni públic.   Si és muller de cor sincer, l’executiu talla d’arrel el desafiu de la rebel.   Dona atractiva, es mostra activa contra un damnatge que la degrada i és condemnada a un tosc ultratge.   Recorrerà tota la vila descalça i nua i així farà la cercavila més...

Carles Subiela: Un brotet de romaní

UN BROTET DE ROMANÍ Quan arribaren les naus guerreres, se l’emportaren a les galeres. Esclau fou fet i ell recollí sols un brotet de romaní. Visqué tempestes i vendavals, guerres agrestes i atacs letals. Aguantà dret, tot ho patí amb un brotet de romaní. Caigué al remat en l’agonia. Pel mar deixat, es trobà un...

Carles Subiela: Llibres

LLIBRES Un llibre obert crea l’atmosfera d’un cap despert; és, tancat, l’amic que espera; oblidat, és l’esperit que no et fa fora; destruït, un cor que plora

Carles Subiela: L’esporgador

L’ESPORGADOR   L’esporgador serra on hi ha un niu d’ocells cantors. El fet l’esmussa, s’emporta el niu i els empapussa.   Són cinc pollets de verderol que creixen drets i alcen el vol amb lleugeresa. Però, oh, sorpresa!   Tots els matins van al balcó i alegrement li fan els cinc una cançó d’agraïment.

Carles Subiela: HIND

HIND   Com va narrar Ibn Al-Abbar, hi ha un personatge poc conegut que ha merescut un homenatge.   Dona amb talent i veu divina, Hind, xativina de naixement, fou musulmana valenciana.   Tingué aptitud especial pel benvolgut art musical que l’ofrenava sent una esclava.   En el palau del seu senyor, de nit els plau als convidats l’encís sonor dels goigs...

Carles Subiela: El verderol del Topairet

  EL VERDEROL DEL TOPAIRET   El verderol del Topairet fa un refilet de queixa i dol: -Amics, no aneu on trobareu l’home, que té molt mala fe, ja que us replega, tanca i encega perquè canteu al servei seu.

Carles subiela: Cant

CANT De lluny se sent que va arribant, tot transmetent força animant, el cant diví del pelegrí. Amb la seua aura de bonhomia, pertot s’instaura dolça harmonia, les aus l’adoren, les flors odoren. Com tant li plau, vol el marqués que al seu palau es quede allí. -El meu cant és per...

Carles Subiela: Quatre Parets

QUATRE PARETS   Autor prohibit, ha decidit tancar-se a casa. Trenta anys que els passa com els bitllets, entre parets.   Dormint de dia, de nit escriu prosa i poesia i es manté viu amb l’aliment menys exigent.   Quan al país s’ha restaurat la llibertat, a ell, indecís, ningú l’ha tret d’on se sent...
X