Llíria convoca el programa de subvencions destinades a la realització d’activitats culturals 2020

L’Ajuntament de Llíria ha convocat el programa de subvencions destinades a la realització d’activitats culturals durant l’exercici 2020. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 11 de setembre.

Les personas jurídiques deuran realitzar la tramitació per via electrònica.

De manera general, podran participar:
a) Les associacions culturals, esportives i festives, sense ànim de lucre, constituïdes per ciutadans de Llíria que estiguen registrades en el Registre Municipal d’Associacions.

b) Els grups de veïns de Llíria que, fins i tot no constituint una associació concreta, s’unisquen sense ànim de lucre per a dur a terme alguna de les activitats incloses en la tercera base d’aquesta normativa.
c) Els centres docents públics o concertats situats a Llíria per a desenvolupar alguna de les activitats contemplades en la base tercera d’aquesta normativa.
d) Les persones físiques amb veïnatge administratiu a Llíria que vulguen realitzar sense ànim de lucre activitats culturals dins de l’àmbit municipal de Llíria com les incloses en la tercera base d’aquesta normativa.
e) Les associacions, d’urbanitzacions que estiguen convenientment legalitzades.
No obstant això, queden excloses d’aquest reglament d’ajudes econòmiques les associacions que tinguen signat un conveni específic de subvenció per col·laboració amb l’Ajuntament de Llíria.

Podran ser objecte d’ajuda econòmica les activitats indicades a continuació:
3.1. Activitats dirigides a la recuperació de la música tradicional de València.
3.2. Exposicions d’obra artística, indumentària, etc., que recullen els aspectes singulars de les festes tradicionals llirianes.
3.3. Certàmens literaris i/o actuacions teatrals vinculats igualment a aspectes de les festes llirianes.
3.4. Actuacions d’investigació, recuperació i difusió dels aspectes culturals i històrics de les festes tradicionals llirianes.                                                                                        3.5. Activitats festives diverses relacionades amb l’objecte propi de cadascuna de les entitats beneficiàries realitzades durant els períodes de les festes llirianes.
3.6. Qualsevol activitat de contingut similar a les anteriors que contribuïsca a difondre diferents aspectes de les festes llirianes.
3.7. Celebració de conferències i xarrades de contingut cultural divers.
3.8. Muntatge d’exposicions i/o tallers culturals diversos.
3.9. Elaboració de projectes cinematogràfics i/o documentals.
3.10. Actuacions de teatre, de sarsuela, de dansa i/o balls.
3.11. Publicacions de llibres.
3.12. Qualsevol activitat de contingut similar que contribuïsca a difondre aspectes culturals no descrits en els punts anteriors.
3.13. Actuacions d’investigació, recuperació i difusió dels aspectes culturals i històrics de Llíria.
3.14. Realització de concerts i/o enregistraments musicals de grups instrumentals no professionals que no perceben indemnització de cap mena. En aquest supòsit, es considerarà com llirianes els grups dels quals almenys la meitat dels seus components tinguen veïnatge administratiu a Llíria.

Del resultat de les activitats descrites en els apartats 3.4, 3.11, 3.13 i 3.14 una còpia original del material quedarà com a propietat de l’Ajuntament de Llíria.

S’entendrà com a activitat el conjunt d’operacions o de tasques desenvolupades en un dia o en dies pròxims que siguen de característiques semblants i/o que estiguen relacionades per a poder realitzar aqueixa acció.

No seran subvencionables:
– Les activitats que tinguen lloc fora de l’àmbit territorial del municipi, excepte les que s’incloguen en l’apartat 3.14 anterior.
– L’adequació dels locals o qualsevol tipus d’intervenció en els edificis, excepte els que siguen estrictament necessaris per a desenvolupar única i exclusivament l’activitat
subvencionada.
– Les despeses derivades del funcionament habitual del peticionari (lloguer, telèfon, llum, etc.), excepte aquells que siguen estrictament necessaris per a desenvolupar única i exclusivament l’activitat subvencionada.
– L’adquisició de béns immobles.
– Les activitats gastronòmiques.

Tots els detalls de la convocatòria es poden consultar en el següent enllaç: http://www.lliria.es/sites/default/files/u31/convocatoria.pdf.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here