Miguel Fernández: La Repressió Franquista, la causa general, terror legal i els afussellats a Llíria

 

 1. Documentos correspondientes a Causa General del A.H.N.Subdirección General de los Archivos Estatales Ministerio de Cultura.España

 

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA: LA CAUSA GENERAL, “EL TERROR LEGAL” I ELS AFUSELLATS A LLÍRIA

 

Resum:

 

En aquest article analitzarem tot el procés de la repressió franquista, des de la Causa General, que va ser l’intent més ambiciós del règim per provar i documentar l’anomenat “terror rojo” sota l’aparença d’una investigació exhaustiva i rigorosa, al període anomenat “terror legal”, que coincideix amb els afusellaments massius precedits de consells de guerra sumaríssims amb què el règim intentà donar una aparença de legalitat a la repressió. També, com s’organitzava la dita repressió a través dels consells de guerra i de les presons com a centres oficials de retenció fins a arribar al pas últim i definitiu, l’afusellament. Ens centrarem a documentar com afectà la repressió a Llíria, amb la relació de les persones que hi van ser afusellades, també els afusellats de Llíria en altres municipis i els qui van morir a la presó del Remei, que també formen part dels represaliats del règim franquista.

 

 1. INTRODUCCIÓ

 

Com diu Vicent Gabarda en el seu llibre Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), si llegim les obres generals sobre la Guerra Civil i la postguerra, la major part de les vegades toparem amb una sèrie de xifres referides a un dels aspectes més significatius del període, la repressió política, de caràcter violent, i, especialment, amb la quantitat de persones que el bàndol guanyador va executar després d’haver-se acabat la contesa.

Però cal afegir-hi un altre factor que en dificulta el càlcul, que és la tergiversació dels fets que els guanyadors provocaren (un altre aspecte de la repressió), reflectida, per exemple, en la Causa General, publicada per la Fiscalia del Tribunal Suprem. Tots aquests factors feren plantejar-se la necessitat de conéixer quantes persones afectà la repressió a Llíria, de quina manera i per què, sense oblidar que aquesta afectà igualment els no-executats, que foren empresonats, depurats i reprimits d’alguna altra forma no sempre subtil (maltractaments no letals a presos i presoners, tortures a les comissaries i jutjats, càstigs corporals, pallisses sistemàtiques, violacions, intercanvis sexuals amb l’intent de salvar la vida d’algun familiar, etc.).

Veure com transcorre el temps d’aquells qui desconeixien el seu futur davant la possibilitat d’una saca és igualment important, i cal deixar constància documental de totes aquelles penúries que es van produir en aquella etapa de repressió pura i dura. La memòria no s’acovardeix enfront de termes com ara prescripció, amnistia o insolvència, perquè té la mirada posada en la víctima. I si va haver-hi una injustícia passada i no ha sigut saldada, la memòria proclama la vigència d’aquesta injustícia. La memòria moral no és recordar el passat sinó reivindicar el patiment ocult com a part de la realitat, o cosa que és el mateix, denunciar tota construcció de present que ignora la vigència d’un abús passat.

La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana pretén complir les obligacions que té la Generalitat Valenciana amb les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, i també amb els seus familiars.

Aquesta tasca de recuperació de la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de les persones, les organitzacions i les institucions que van fer front a la repressió política, social, cultural i nacional ha de ser entesa com la commemoració de la lluita per les llibertats, però també com una oportunitat per a investigar la història col·lectiva i, finalment, com una via per a difondre a les generacions presents i futures el respecte als drets humans i el coneixement dels fonaments del sistema de llibertats de què gaudeix la societat.

El dret a la memòria correspon al conjunt de la societat, perquè la ciutadania és dipositària i hereva natural de la història, del record i de la memòria. Apel·la al reconeixement i a la restitució per a tots els valencians i valencianes que van patir la il·legitimitat dels consells de guerra, dels Tribunals de Responsabilitats Polítiques, del Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i del Tribunal d’Ordre Públic (TOP). Denuncia les violacions dels drets humans esdevingudes al territori de la Comunitat Valenciana, des del colp militar contra la Segona República espanyola fins a l’entrada en vigor de la Constitució espanyola de 1978. I persegueix el reconeixement de la injustícia de les condemnes, de les sancions i de qualsevol altra forma de violència personal produïdes per raons polítiques, ideològiques, de gènere, d’orientació sexual o de creença religiosa.

En conseqüència, l’estat democràtic té un deute tant amb les víctimes de qualsevol classe de violència exercida a causa de la seua defensa de la llibertat, com amb la resta de la ciutadania, que té el dret a la veritat en relació amb el llarg historial de persecució dut a terme pel franquisme, i també pels valors i els actes de resistència democràtica que representen les víctimes, amb atenció especial a les dones a les quals van robar els seus fills, les que van ser objecte d’escarni públic i altres agressions a la seua dignitat.

 

 1. LA CAUSA GENERAL

 

La Causa General va ser l’intent més ambiciós del règim de provar i documentar l’anomenat “terror rojo”. Sota l’aparença d’una investigació exhaustiva i rigorosa, es va recopilar un material manipulat des d’un principi amb l’afany d’exagerar els abusos de l’enemic, però amb els rerefons de justificar els propis. Aquells primers informes volien oferir una aparença d’investigació seriosa i proporcionar credibilitat a totes les mentides i exageracions sobre la violència del bàndol republicà que continuaven presents en el discurs oficial.

No necessitaven cap justificació del que havien fet durant la guerra ni durant la postguerra. Els primers informes volien oferir una aparença d’investigació seriosa i proporcionar d’arguments i excuses que justificaven el que s’estava fent. Tot eixe procés de violència sobre l’altre requeria una ajuda, una sèrie d’“implicados” que són els qui oferiran els servicis de premsa i propaganda. Es publiquen moltes mentides i falsedats que serveixen d’arguments per tal que els qui fan neteja ho facen amb tota tranquil·litat, i s’hi utilitza l’argument que en el “bando rojo estan haciendo lo mismo o más. Aquí, en nuestra zona, hay respeto absoluto para todas las personas, todas pueden ejercer con libertad sus profesiones y sus carreras, y a nadie se molesta, más que aquellos que cometieron esos delitos horrendos, y que creen, al volver a sus pueblos, que se les va a respetar, sin exigírseles responsabilidades alguna por el hecho cometido. No, eso no; nunca. Pasarán diez años, pasarán veinte años, y seguiremos por todas partes a incendiarios y a asesinos, para que caigan sobre ellos las sanciones a que se hayan hecho acreedores, y esto ocurre ahora y ocurrirá mientras viva la presente generación, para que no pueda quedar libre ni uno solo de esos criminales que matan a mansalva, como verdaderos cobardes que son.1

Acabada la guerra, Franco prossegueix amb la seua política d’exterminar l’enemic, que ja no és un adversari en el camp de batalla sinó un vençut. A l’extermini físic, amb centenars de “saques” d’afusellament diàries a les presons de tot Espanya fins a mitjan anys quaranta, s’hi suma l’extermini ideològic. El Decret de 26 d’abril de 1940 ordena al Ministeri de Justícia que instruïsca l’anomenada Causa General informativa dels fets delictius i altres aspectes de la vida a la zona roja des del 18 de juliol de 1936 fins a l’alliberament, amb l’objectiu d’“investigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecucion, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados contra personas, el arte, patrimonio nacional así como en el orden material o moral.”2

La Causa General es va convertir en un gran juí a tota l’esquerra espanyola. A l’Arxiu Històric Nacional de Madrid es troben dipositats els centenars de carpetes, informes, milions d’acusacions amb noms i cognoms que formen la Causa General, on consten de forma detallada les tortures, els incendis d’edificis, els saquejos, la destrucció d’esglésies i els cadàvers només dels “rojos”. En la majoria dels informes es constatava que no s’havia matat ningú, que no hi havia txeques, és a dir, centres de detenció dels republicans; qualsevol local vinculat a una organització d’esquerra era susceptible d’ocultar una txeca. Així, la Causa General assegura que n’hi havia en ateneus llibertaris, en emissores de ràdio comunistes, en cases del poble, en sindicats, etc.

A pesar que no va aconseguir l’objectiu de demostrar la superioritat numèrica de la violència “roja”, va tindre molts efectes beneficiosos per al règim, ja que va aconseguir que tot allò que tinguera una certa tendència republicana fóra considerat perillós i que proliferara la idea que la millor opció era exterminar-los mitjançant la “santa cruzada” que continuava portant a terme el “Caudillo por la gracia de Dios”; la qual cosa va significar que tot Espanya es convertira en un immens tribunal, en què les denúncies i les delacions eren el pa de cada dia. Això escenifica la divisió social entre vençuts i vencedors. Mentre que existixen “caídos por Dios y la Patria”, hi ha uns altres de qui no se sap res. I a l’hora de reclamar, també hi ha ciutadans de primera i de segona. Hi ha avantatges pel fet d’haver caigut per Déu i per la Pàtria, perquè les seues famílies van obtindre beneficis, privilegis, càrrecs polítics, estancs, administracions de loteria, etc. Els altres o se’n van anar a l’exili o a la tomba, o van haver de convertir-se en conservadors per a poder sobreviure.

Documentos correspondientes a Causa General del A.H.N.Subdirección General de los Archivos EstatalesMinisterio de Cultura.España

LA CAUSA GENERAL A LLÍRIA

 

FOTO 1 Els expedients de la Causa General a Llíria,Ram separat, es conserven a l’Arxiu Nacional de Madrid, Fiscalia del Tribunal Suprem, Tom 43, Lligall 1.379, Caixa 1, Expedient 4. És un vast treball de compilació d’informes procedents de cada un dels ajuntaments de l’Estat espanyol, amb la intenció de conéixer, entre altres coses, tot el que s’esdevingué durant el període de dominació roja a Llíria. Està dividida en diferents “piezas”. En primer lloc, la relació dels veïns caiguts del bàndol nacional i la relació de cadàvers apareguts o arreplegats a Llíria; en aquest document apareix també la relació dels acusats per aquests assassinats i la seua situació l’any d’elaboració de l’informe (executats, empresonats, en parador desconegut, al poble, etc.). Després hi ha un informe sobre l’actuació de les autoritats locals del bàndol republicà, tant de l’Ajuntament com dels Comités Revolucionaris o Comissions Gestores, amb les llistes dels qui n’eren membres i també dels partits i sindicats. Totes les persones que apareixen implicades ho són per tots els càrrecs que s’hi estudien com ara els assassinats, saquejos, destrucció d’esglésies… la resta de la informació que proporciona, la converteix en una font de consulta útil i necessària. La documentació és tan extensa i tan important que requeriria dedicar un article en profunditat a la Causa General a Llíria. 

 

 

 1. EL TERROR DEL RÈGIM. EL TERROR LEGAL

 

La primavera de 1937 s’entra en una fase en el bàndol nacional que alguns experts denominen de “terror legal” i que es prolongarà fins a 1945. S’entra així en un període d’afusellaments precedits de consells de guerra sumaríssims, és a dir, que es practica la mateixa repressió, però intentant donar una aparença de legalitat per mitjà d’un juí. Com diu l’historiador Julián Casanova, a diferència del “terror caliente”, on no queda constància de les defuncions, amb una política d’extermini i menyspreu cap a les víctimes que fa que no puguen ni tan sols ser soterrades dignament, que té a veure amb la imatge de les fosses comunes, dels familiars que busquen desesperadament els seus morts i no els troben perquè mai no van ser registrats, i quan ho estan, ho fan amb eufemismes com ara “traumatismo craneal”, “herida de arma de fuego”,“asfixia”, “neumonía”, etc., se n’obri un altre anomenat “terror legal«.

Aquests juís són una pantomima i no inclouen la menor garantia per al processat, la majoria acaben amb l’execució del pres, però amb una diferència, queda constància del procés, de la sentència, del moment en què el pres ix d’una presó determinada per a anar a parar a un determinat cementeri. El nombre de víctimes innocents continua sent molt elevat, però passar per un tribunal significa tindre un certificat de defunció. És a dir, passar de ser “DESAPAREGUT A AJUSTICIAT.

Arran de la pressió internacional, comença un llavat d’imatge del règim, la premsa internacional s’havia fet ressò de les atrocitats de l’alçament, comença, per tant, una nova estratègia. Si en un primer moment no els importava en absolut arreplegar en els registres civils la causa real de la mort, s’adonen que açò podia portar problemes, i hi ha una ordre de l’organisme oficial que regula els registres que ordena que es ratllen aquests abusos. Comencen a desaparéixer expressions com ara “aplicado el Bando de Guerra por su condición de marxista”, “pasado por las armas”, “muerte violenta” i inclús “ejecución en la población civil por los ejercitos beligerantes”, i són substituïdes per “hemorragia interna”, “anemia aguda”, “shock traumático o traumatismo” o “choque con la fuerza pública

 

Per acabar el llavat d’imatge, el febrer de 1937 les autoritats militars impartixen instruccions a tots els ajuntaments perquè soterren com més prompte millor els cadàvers que hagen pogut quedar a l’aire lliure al·legant a raons de salubritat pública, i, més patent encara, en l’ordre de maig de 1937, que deia:

Sírvase dar las órdenes oportunas a fin de que desaparezcan de las paredes de todos los edificios de ese término municipal las huellas de los impactos de bala, y especialmente los que haya en el Cementerio, por pésimo efecto que produce a los viajeros a su paso por los pueblos y a cuantas personas los observan.

Així, doncs, a més de les dificultats que tenien els familiars de les víctimes no sols per a inscriure els seus morts (si és que apareixia el cos) i saber la causa de la seua defunció, el règim va aconseguir des d’un principi encobrir les autèntiques dimensions de la seua repressió. Moltes persones mai no van trobar els seus familiars assassinats perquè mai no els van donar eixe dret. Hi ha una memòria humiliada dels vençuts per no poder trobar ni veure registrats en cap moment els seus éssers estimats, per la qual cosa pqguen un dolor perpetu.


 

L’ORGANITZACIÓ DE LA REPRESSIÓ: ELS CONSELLS DE GUERRA I LES PRESONS

 

No hem de creure que l’actuació dels consells de guerra fóra una cosa accidental. El novembre de 1936 es van redactar les normes legals necessàries per a establir els consells de guerra que portarien a restablir la normalitat jurídica, i que havien d’estar formats per:

 –President: categoria de cap de l’Exèrcit o de l’Armada

-Vocals: n’eren tres, de la categoria d’oficial

-Assessors jurídics: del Cos Jurídic Militar o de la Marina o, si no pot ser, un funcionari de la carrera judicial o fiscal.

 

El ministeri públic estava representat per un tècnic dels cossos, un llicenciat en Dret, i el càrrec de defensor l’havia d’exercir sempre un militar. Els primers consells van ser contra els qui havien format part dels comités revolucionaris o entitats municipals. Es tramitaven amb caràcter d’urgència i es resolien en acte, únic i breu, per al qual només calia que hi haguera dos testimonis de càrrec. La sentència era dictada i ràpidament executada. Tenien caràcter massiu, ja que es jutjava en bloc diverses persones. Després es va completar amb l’anomenat “Tribunal de Responsabilidades Políticas”, on s’adreçaven totes les denúncies sobre casos de responsabilitat política.

Els delictes pels quals es feien els consells, segons diu Ignacio Berdugo, eren l’adhesió a la rebel·lió, que es vincula a la participació decidida en favor de la República, siga a l’avantguarda, siga en càrrec públic a la rereguarda, i a una compenetració ideològica amb els fins de la «subversió roja»; l’auxili a la rebel·lió, que se solia aplicar a qui cooperà amb la República, i l’excitació a la rebel·lió, vinculada a l’exigència que el processat no hi haja pres part físicament. Si era una pena de mort la que es confirmava, la sentència es comunicava al govern, i el cap de l’Estat podia concedir la gràcia de l’indult o aprovar la sentència a mort.

Les presons funcionaven com a centres oficials de retenció. Eren locals que havien de posseir algunes característiques prèvies com ara l’amplària o l’existència de diverses sales i patis. Van ser escoles, centres religiosos, casernes i, fins i tot, magatzems. La vida del pres era molt dura per raó de la gran quantitat de membres que hi havia, les insalubres condicions materials i higièniques, la perllongada convivència en cel·les massificades…, que donava lloc a la proliferació de malalties. Els presoners van patir tota classe de vexacions. Fins i tot es feia la denominada reeducació, que era assistir a missa i escoltar la prèdica del rector del penal. Un exemple d’aquests casos és la presó del Remei a Llíria: a causa de les condicions en què hi estaven els presoners, la mort els donava la llibertat.

Ens queda l’aspecte de les depuracions, amb què el règim pretengué cobrir-se l’esquena, depurar la rereguarda i consolidar la victòria en tots els organismes. La depuració pot considerar-se com una acció política encaminada a mantenir i garantir l’homogeneïtat politicoideològica del règim franquista.

 

 1. ELS AFUSELLATS A LLÍRIA

 

Una vegada analitzat tot el procés de repressió del règim contra la «dominación roja», només ens queda afrontar el pas definitiu i últim, l’afusellament. En aquest apartat ens centrarem a documentar cada una de les persones que van ser afusellades a Llíria durant la repressió franquista, amb detall de la seua edat, de l’ofici, de la seua ubicació dins de la Causa General, del càrrec que exercien, del municipi de procedència, etc., també de les que van morir a la presó del Remei que igualment foren víctimes de la repressió i dels afusellats i morts de Llíria en altres municipis.

Però, com es feien les execucions? Els escamots d’execució, com diu Vicent Gabarda, els formaven els soldats de lleva o bé guàrdies civils, professionals de les armes. Cadascun dels escamots disparava a un objectiu marcat, i el qui n’era l’oficial els pegava el tir de gràcia al cap.

A Llíria, les execucions es duien a terme al cementeri, fins i tot feien parar els llauradors que passaven per allí perquè veren els afusellaments. Els familiars que eren sabedors de l’execució pels avisos clandestins, una volta reconeguts els seus familiars del «muntó», se’ls emportaven per donar-los sepultura. Cal recordar que el cementeri era aleshores de titularitat parroquial: el qui hi tenia nínxol o algun familiar n’hi tenia, era soterrat, els altres eren soterrats en fossa comuna, principalment al cementeri civil. No és motiu d’aquest article l’estudi de les fosses comunes a Llíria, però a juí de qui subscriu aquest article, les fosses comunes a Llíria han de ser un tema prioritari d’estudi i de documentació, ja que, de fonts orals, per llei de vida en van quedant poques i cal documentar-les per a deixar constància d’aquesta part de la història dolenta a Llíria a les generacions venidores, i també donar resposta a les famílies que intenten localitzar on estan soterrats els seus familiars. Per tant, ha de ser de justícia social el treball de documentar i localitzar les fosses comunes a Llíria.

Així mateix, s’ha de tenir en compte el fet que quan els executats eren casats, volia dir que hi havia unes altres tantes dones, i els seus fills corresponents, que van patir la repressió i es van convertir en viudes i orfes, no de guerra (cosa que seria un honor i comportaria una sèrie de prebendes honorífiques i econòmiques), sinó de «rojos», que van ser marginats per a tota la vida en l’escala social de la societat.

 

LES FONTS:

Les fonts fonamentals de què m’he servit han estat el Registre Civil de Llíria, Secció Defuncions, secció en què és obligatori la inscripció de tots els cadàvers apareguts al terme de Llíria que han de ser sepultats al cementeri. Sempre n’ordena la inscripció un jutge militar, i la causa de la mort sol ser el traumatisme. En els certificats apareix la causa de l’òbit, la data i l’hora -n’hi ha molts que coincideixen en el temps, fet del qual podem deduir que en trobem davant les tristament cèlebres “saques”- i el lloc de la mort, que ens diu si estaven a la presó. En tots els certificats apareixen com a jutge Vicente Ramírez Ramírez o Juan Collado Pastor; com a secretària, Pilar Yuste Pablo, i com agent judicial, Vicente Pérez Alepuz, que també actuava com a testimoni. També he consultat els registres civils de Paterna i de Lleó i el Jutjat de Pau del Puig.

Unes altres fonts han sigut el Centre Documental de la Memòria Històrica; l’Arxiu de Víctimes de la Guerra Civil i Represaliats del Franquisme, dins del portal PARES; el Tribunal de Responsabilitats Polítiques; l’l’Arxiu Històric Nacional; la Fiscalia del Tribunal Suprem, i la Causa General, “Legajo 1379, Exp. nº 1 (Ramo Benaguacil), Exp. nº 2 (Ramo Bétera), Exp. nº 3 (Ramo Benisanó), Exp. nº 4 (Ramo Liria), Exp. nº 5 (Ramo Marines), Exp. nº 6 (Ramo Olocau), Exp. nº 7 (Ramo Pedralba), Exp. nº 8 (Ramo La Pobla de Vallbona), Exp. nº 9 (Ramo Ribarroja del Turia), Exp. nº 10 (Ramo Villamarchante)”.

 

Tota la documentació consultada i exposada està emparada en La Llei de la Memòria Històrica 52/2007, de 26 de desembre, l’article 22 de la qual determina el dret dels ciutadans a la consulta dels documents dipositats en els arxius públics i a l’obtenció de còpies. Aquest dret està regulat per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, que determina que els documents són accessibles si tenen una data superior als 50 anys o si han passat més de 25 anys de la mort de la persona afectada per l’expedient. 

 

 

ESQUEMA GENERAL DE LA REPRESSIÓ A LLÍRIA

 

 

RELACIÓ D’AFUSELLATS A LLÍRIA PER MUNICIPIS

 

Abanilla (Múrcia) 1
Alpuente 1
Bañón (Terol) 1
Benaguasil 31
Bétera 6
Bugarra 2
Camporrobles 1
Cuevarruz (Alpuente) 1
Dicastillo (Navarra) 1
Gandia 1
Gàtova 1
Godelleta 1
L’Olleria 1
La Pobla de Vallbona 26
Llíria 19
Montcada 1
Paterna 1
Pedralba 1
Riba-roja de Túria 9
Valdemoro de la Sierra (Conca) 1
València 2
Vilamarxant 4
TOTAL 113

 

 

AFUSELLATS I MORTS DE LLÍRIA EN ALTRES MUNICIPIS

 

 

Afusellats a Paterna 8
Afuselllat a Lleó 1
Mort a la presó cel·lular de València 1
Mort a la presó de Santa Maria del Puig 1
TOTAL 11MORTS A LA PRESÓ DEL REMEI (PRESÓ COMARCAL)

 

 

Utiel 2
Vicálvaro (Alcalá de Henares) 1
Alpuente 1
Llíria 1
Quintanilla de Abajo (Valladolid) 1
Riba-roja de Túria 1
San Martin de la Vega (Madrid) 1
La Pobla de Vallbona 1
Capileira (Granada) 1
Cienpozuelos (Madrid) 1
Villalvilla (Madrid) 1
Madrid 2
Los Corrales (Utiel) 1
Sinarcas 1
Torreperejil (Jaén) 1
València 3
Carlet 1
TOTAL 21

 

 

RELACIÓ PER DIA D’EXECUCIÓ I HORA ON ES PODEN VEURE LES SAQUES

 

DIA EXECUCIÓ MUNICIPI DE PROCEDÈNCIA PERSONES EXECUTADES HORA D’EXECUCIÓ
15/04/39 Benaguasil 18 07:00
València 1
Paterna 1
21/04/39 Llíria 7 20:00
20/05/39 La Pobla de Vallbona 6 18:00
03/06/39 La Pobla de Vallbona 9 20:00
Benaguasil 1
Godelleta 1
Montcada 1
Llíria 2
12/06/39 L’Olleria 1 03:00
18/07/39 Dicastillo (Navarra) 1 11:00
22/07/39 La Pobla de Vallbona 7 20:00
Alpuente 1
Benaguasil 1
Camporrobles 1
Cuevarruz (Alpuente) 1
Riba-roja de Túria 1
València 1
05/08/39 Vilamarxant 3 19:00
Gandia 1
Bugarra 1
06/09/39 Benaguasil 4 19:00
Llíria 2
21/09/39 Riba-roja de Túria 6 19:00
02/10/39 Abanilla (Múrcia) 1 19:00
Llíria 1 05:15
24/10/39 Bañón (Terol) 1 17:00
Benaguasil 1
Bétera 4
La Pobla de Vallbona 2
Llíria 1
Riba-roja de Túria 1

Valdemoro de la Sierra (Conca)

Gàtova

1

1

30/10/39 Benaguasil 4 17:00
Bétera 2
Llíria 6
23/11/39 La Pobla de Vallbona 2 17:00
Benaguasil 2
Bugarra 1
Pedralba 1

Riba-roja de Túria

Vilamarxant

1

1

 

RELACIÓ D’OFICIS DELS AFUSELLATS

 

 

OFICI PERSONES EXECUTADES
Algepser 1
Aviador 1
Barber 4
Cadenador 1
Caporal de l’exèrcit 1
Carnisser 1
Carreter 2
Comerciant 1
Comptable 1
Ebenista 1
Electricista 1
Ferrer 1
Ferroviari 2
Forner 1
Fuster 1
Granerer 1
Industrial 2
Jornaler 5
Llaurador 58
Manyà 1
Mecànic 2
Mestre ferrer 1
Mestressa de casa 1
Moliner 1
Obrer 11
Pastor 1
Pelleter 1
Barber 1
Picapedrer 3
Pintor 1
Rajoler 2
Viatjant 1

 

 

ESTAT CIVIL DELS AFUSELLATS

 

 

ESTAT CIVIL TOTAL
Casat 87
Fadrí 21
Viudo 2
No consta 3

 

 

Una volta feta aquesta anàlisi general, passem a detallar cadascuna de les persones que foren afusellades a Llíria, amb la fitxa corresponent a cada persona; també els veïns de Llíria que foren afusellats i morts en altres municipis, i les persones que van morir a la presó del Remei.

 

 

RELACIÓ D’AFUSELLATS A LLÍRIA

 

 

 •  CONCEPCIÓN ADUA ESTELLÉS (La Chata de Pura)………………………………………..

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 30 anys, casada
Municipi de procedència La Pobla Vallbona
Ofici Mestressa de casa
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 89, Ram la Pobla de Vallbona.
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ENRIQUE ALCAÑIZ DESCO……………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 30 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8 Foli 185, Ram la Pobla de Vallbona.
Càrrec Conseller del Consell Municipal
Causa de la defunció Traumatisme segons comunicat oficial

 

 

 •  LUIS ALONSO BALAGUER……………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 30 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10 Foli 84-85-86-90-91-92, Ram Vilamarxant.
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre de la superiorat per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  JOSÉ ALVARADO MARTÍNEZ………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 02/10/39
Edat 23 anys, fadrí
Municipi de procedència Múrcia (Abanilla)
Ofici Aviador
Causa General o fons arxivístic Fitxer General de la secció políticosocial. Centre Documental de la Memòria Històrica.
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  NICOLÁS ALVÁREZ LLUCH……………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 21/09/39 a les 19:00 hores
Edat 35 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Ferroviari
Causa General En la Causa General el primer cognom figura com a ‘Albares’. Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 9 Foli 100, Ram separat Riba-roja de Túria.”
Càrrec President del Comité Revolucionari. Militància, CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunitat oficial

 

 

 •  FRANCISCO ANDRÉS MARTÍ…………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 26 anys, fadrí
Municipi de procedència Pedralba
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 7, Foli 75-76-80, Ram Pedralba.
Càrrec Militància en la CNT de Pedralba, regidor en la rereguarda i capità en el front.
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MIGUEL ANTEQUERA ASENSI (Chaparrita)………………………………………………………

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 92-449, Ram Benaguasil, en virtut de sentència dels Tribunals Militars de València.
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunitat oficial

 

 

 •  VICENTE APARISI CARRASCO (El Carmelo)……………………………………………………

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 34 anys, fadrí
Municipi de procedència Bétera
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 2, Foli 83-283, Ram Bétera.
Càrrec Membre del primer Comité de Guerra
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ALFONSO ARAS DOMÉNECH………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 25 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Industrial
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 93-83-85-88-383, Ram Benaguasil, executat per Consell de Guerra a Llíria
Càrrec Militància, CNT de Benaguasil.
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions segons la pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  TOMÁS ARNAU LLABATA (Tombalobo)………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 21/04/39, a les 20:00 hores
Edat 27 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Pastor
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 117, Ram de Llíria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme

 

 

 •  GERMÁN ARRUE GÁLVEZ……………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 49 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 243-254, Ram de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions segons pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  MIGUEL ASENSI FOMBUENA………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 42 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Jornaler
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 41-135-136, Ram de Vilamarxant
Càrrec President del Consell Municipal local per UGT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunitat oficial

 

 

 •  MANUEL BADIA BOCHONS (El Seco)……………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 20/05/39 a les 18:00 hores
Edat 35 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli, 7-11-91, Ram de la Pobla de Vallbona
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunitat oficial

 

 

 •  MELCHOR BALAGUER ALFONSO………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Comerç
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions segons pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 • DANIEL BARGUES CRESPO………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 20/05/39 a les 18:00 hores
Edat 63 anys, estat desconegut
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Picapedrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ BENAVENT CANDEL………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 56 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 190-187-189, Ram de la Pobla de Vallbona
Càrrec Vocal del Comité per Esquerra Republicana.
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JACINTO BIURÚN GIMÉNEZ……………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 18/07/39 a les 11:00 hores
Edat 22 anys, fadrí
Municipi de procedència Navarra (Dicastillo)
Ofici Obrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme per ordre del Jutge Militar (el van afusellar en el km 3 de la carretera Llíria-Vilamarxant, davant del cementeri).

 

 

 •  MARIO BLAT CIVERA………………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 21/04/39 a les 20:00 hores
Edat 30 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Mecànic
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 4, Foli 116, Ram de Llíria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE BOLUDA………………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 12/06/39 a les 3 del matí
Edat 52 anys, estat desconegut.
Municipi de procedència L’Olleria
Ofici Pelleter
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Ferida penetrant al crani, segons certificat facultatiu

 

 

 •  MANUEL BRISA CASTILLO………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 06/09/39 a les 19:00 hores
Edat 48 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 206-255, Ram de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 • VICENTE BRISA MONZÓ…………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 22 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions segons pena de mort en Consell de Guerra

 

 

 •  FRANCISCO CAMPOS TORTAJADA………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 21/09/39 a les 19:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 9, Foli 99-102-104, Ram de Riba-roja de Túria
Càrrec President de l’ajuntament per UGT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunitat oficial

 

 

 •  JOSÉ CAPELLA BLAY……………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 20 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Electricista
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 97-102-150, Ram de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FEDERICO CARRASCO RICARD……………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 39 anys, casat
Municipi de procedència Bétera
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  NICOLAS CHAPA IBAÑEZ…………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 33 anys, fadrí
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Rajoler
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8 Foli 185-187, Ram la Pobla de Vallbona
Càrrec Conseller i Síndic del Consell Municipal, vocal i dipositari del Comité Revolucionari. Militància en UGT.
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  BAUTISTA CHILET COMES…………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 50 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8 Foli 187-189-190 Ram separat la Pobla de Vallbona

En la Causa General el primer cognom apareix com a “Chelet”.

Càrrec Vocal del Comité Revolucionari, militància en ER
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ COLL PEDRÓS……………………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 21/09/39 a les 19:00 hores
Edat 33 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Barber
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 • MARIANO COTANDA SILVESTRE (El Gallo)…………………………………………………….

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 31 any, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Carreter
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp.4, Folis 6-57-112-116, Ram separat de Llíria
Càrrec Membre del Comité Revolucionari Local. Membre de la FAI
Causa de la defunció Traumatisme

 

 

 •  JUAN COTANDA TORTAJADA…………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 39 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Ferrer
Causa General Lligall 1379, Caixa 1 Exp. 2, Foli 83-260-282-283-207, Ram separat de Bétera
Càrrec Vicepresident del Consell Municipal, membre del primer Comité de Guerra.
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ALFONSO DARIJO PEIRÓ……………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 34 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 92-150-168, Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE DEVÍS NAVARRO………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 19 anys, fadrí
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO DEVIS PELAYO………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 49 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 185-187, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Conseller municipal i vocal del Comité Revolucionari. Militància en CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  CARLOS DOMÉNECH GIMENO………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 43 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Obrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO DOMÉNECH SANZ…………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 32 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Obrer
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 92-150, Ram separat Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme. Executat per sentència dels Tribunals Militars.

 

 

 •  EMILIO DOMÍNGUEZ CAPELLA……………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 39 años, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1 Foli 92-140-141-150-429-430, Ram separat de Benaguasil
Càrrec Conseller del Consell Municipal
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  EMILIO DURÁN MÉNDEZ…………………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Madrid. Domiciliat a València
Ofici Obrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 • TRINITARIO DURBÁN FAUBEL (Murgo)……………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 21/04/39 a les 20:00 hores
Edat 38 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1 Exp. 4, Foli, 5-75-116, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ESTEBAN ESTEVE PITARCH .………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 37 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Barber
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ FAUS CAMPOS(Blanco el de la Poblana). …………………………………………..

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1 Foli 92-122-133-138-150, Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  ROSENDO FERRANDIS TARÍN…………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 29 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Obrer
Causa General o fons arxivístic. Centre Documental de la Memòria Històrica, Tribunal Nacional de Responsabilitats Polítiques.
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  JOSÉ DESEO PARDO (El Pedaç)..………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 32 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Obrer
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 89, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE FERRER ALEIXANDRE…………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 36 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 93-105-107-112-150, Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  AURELIO FERRER GÓMEZ (El hombre de los cocos)…………………………………..

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 38 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Granerer
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 96-120-127-140-141-150-446, Ram separat de Benaguasil
Càrrec Agutzil
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  JOSÉ FERRER ORTELLS…………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 05/08/39 a les 19:00 hores
Edat 45 anys, casat
Municipi de procedència Vilamarxant
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 41-135, Ram separat de Villamarxant
Càrrec President del Comité de Defensa Local per la CNT. Militància en ER
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MANUEL FERRER SANZ………………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 31 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 6-75-241, Ram separat de Llíria
Càrrec Membre de la Comissió de Confiscació i Agricultura. Membre del Comité Revolucionari Local. Membre de la FAI.
Causa de la defunció Traumatisme

 

 

 •  PASCUAL GALDUF PONS……………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 02/10/39 a les 5:15 del matí
Edat 60 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Obrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons ordre de la superioritat.

 

 

 •  JOSÉ GARCÍA ALOY (El purísimo)..………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 34 anys, casat
Municipi de procedència Bétera
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 2, Foli 8-78-79-83-249-283, Ram separat de Bétera
Càrrec Membre del segon Comité de Guerra
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO GARCÍA BIGORRA………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 21/09/39 a les 19:00 hores
Edat 48 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp.9, Foli 99-100 Ram separat de Riba-roja de Túria
Càrrec Vocal de la Comissió Gestora Municipal. President del Comité Revolucionari. Vocal de l’Ajuntament pel PCE
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  LEONCIO GARCÍA CAURÍN………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 05/08/39 a les 19:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Vilamarxant
Ofici Llaurador
Causa General En la Causa General figura el segon cognom com a Causin o Caurin. Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 7-53-135-139-140-142, Ram separat de Vilamarxant
Càrrec Vocal del Comité Revolucionari Local per la UGT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MANUEL GARCÍA MARTÍ……………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 21/09/39 a les 19:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 

 •  GASPAR GARCÍA MEDINA…………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 20/05/39 a les 18:00 hores
Edat 26 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ANTONIO GARCÍA ROSALÉN…………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 31 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Obrer
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 185-187, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Conseller Municipal. Militància en CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FERNANDO GARRIDO MAS (Peixó).………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 37 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Barber
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 73-74195-198-234-209, Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  JUAN GARRIDO MAS (El Picots)………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 34 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Barber
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 29-73-74-198-29-238-209-134-136-71-72-30 Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  TOMÁS GIL LOZANO………………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 41 anys, casat
Municipi de procedència Godelleta
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 9, Foli 7, Ram separat de Riba-roja de Túria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 

 •  VICENTE GIMENO NAVARRO (Valenciano)…………………………………………………………

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 28 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Rajoler
Causa General En la Causa General figura només amb el primer cognom. Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 102-124-150, Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ADOLFO GÓMEZ ASENSI……………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 37 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Obrer
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 98-114-150-431, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Secretari del Comité Revolucionari
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE GÓMEZ CORELL……………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 50 anys, casat
Municipi de procedència Montcada
Ofici Cadenador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 185-187, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Conseller Municipal. Militància en la CNT a la Pobla de Vallbona
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO GÓMEZ RINCÓN…………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 52 anys, casat
Municipi de procedència Valdemoro de la Sierra (Conca)
Ofici Jornaler
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ GRAMONTELL AGUSTIN………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 20/05/39 a les 18:00 hores
Edat 28 anys. No consta l’estat civil
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 • VICENTE IBÁÑEZ CHILET…………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 28 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Moliner
Causa General o fons arxivístic Centre documental de la Memòria Històrica, Tribunal Nacional de Responsabilitats Polítiques
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ROSENDO IBAÑEZ RODRIGO………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 30 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec Militància en la CNT a Benaguasil
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  JUAN LAFUENTE GUTIERREZ…………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 50 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Ebenista
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  JOSÉ LÁZARO MARTÍNEZ……………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 68 anys, casat
Municipi de procedència El certificat de defunció posa que es natural de la Pobla de Vallbona
Ofici Jornaler
Causa General Lligall 1387, Caixa 1, Exp. 2, Foli 8-19-63 -64-65-69, Ram separat d’Higueruelas
Càrrec Vocal del Comité Revolucionari pel Front Popular
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO LLOPIS DASÍ…………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 06/09/39 a les 19:00 hores
Edat 34 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Pintor
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JUAN ANTONIO LLUQUET DURÁ………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 42 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Manyà
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 31-429-430, Ram separat de Benaguasil
Càrrec Conseller del Consell Municipal
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  RAFAEL LÓPEZ IBÁÑEZ………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 38 anys, casat
Municipi de procedència València
Ofici Obrer
Causa General o fons arxivístic Centre Documental de la Memòria Històrica, Tribunal Nacional de Responsabilitats Polítiques
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ MARTÍ DESCO………………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 38 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General En la Causa General apareix com a José María. Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 187-189-190, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Vocal del Comité Revolucionari per UGT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ANTONIO MARTÍNEZ FERRER………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 29 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla Llarga. Domiciliat a Paterna
Ofici Caporal de l’Exèrcit
Causa General “Lligall 1367, Caixa 1, Exp. 2, Foli 46-48-289-290-457, Ram separat de Paterna
Càrrec Membre del Comité Municipal que es va constituir a partir del 18-07-1936
Causa de la defunció El certificat posava execució de sentència per ordre de la superioritat i es va ratllar per posar-hi traumatisme.

 

 

 •  JOSÉ MARTÍNEZ BERGA………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 31 anys, casat
Municipi de procedència Gàtova
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec Militància, CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ MAYOR MEZQUIDA (El contable).…………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 5/08/39 a les 19:00 hores
Edat 29 anys, casat
Municipi de procedència Gandia
Ofici Comptable
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 53-63-148-149, Ram separat de Vilamarxant
Càrrec Secretari del Comité del Front Popular
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VALENTÍN MECINAS SÁNCHEZ…………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 59 anys, casat
Municipi de procedència Villarrobledo (Albacete), encara que domiciliat a Benaguasil
Ofici Industrial
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 140-150-383-427-430, Ram de Benaguasil
Càrrec Alcalde president. Conseller del Consell Municipal. Militància en ER
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  TOMÁS MONZÓN PÉREZ…………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 56 anys, casat
Municipi de procedència Cuevarruz (Alpuente)
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MIGUEL MARÍA MUÑOZ CINTERO…………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 21/04/39 a les 20:00 hores
Edat 41 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Obrer
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 5-241-243, Ram separat de Llíria
Càrrec Alcalde i membre del Comité Revolucionari local per part del PSOE
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JAIME MUÑOZ LLAVATA……………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 06/09/39 a les 19:00 hores
Edat 30 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Jornaler
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  PASCUAL NADAL NAVARRO………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 06/09/39 a les 19:00 hores
Edat 32 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Picapedrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ NADAL QUILES………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 27 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 • J OSÉ NAVARRO FERRANDIZ……………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 25 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Ferroviari
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MIGUEL NAVARRO COLL (en altres documents figura com a Miguel Navarro Gil)……..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 30 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Fuster
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ NAVARRO PALACIO………………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 27 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Picapedrer
Causa General No consta
Càrrec Membre de la FAI
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE NAVARRO SUBIELA………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 06/09/39 a les 19:00 hores
Edat 26 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ANTONIO ORTIZ GARCÍA (Caragol)………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 32 anys, viudo
Municipi de procedència Llíria
Ofici Barber
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 6-75-116, Ram separat de Llíria
Càrrec Membre del Comité Revolucionari Local. Membre de la FAI
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JUAN PALAU CHISVERT………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 30 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Algepser
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra

 

 

 •  FRANCISCO PEDRÓS VÁZQUEZ…………………………………………………..

 

 

Data de defunció 21/09/39 a les 19:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 9, Foli 100, Ram separat de Riba-roja de Túria
Càrrec Membre del Comité Executiu local del Front Popular. Militància, CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JUAN PEDRÓS VALERO………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 51 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JAIME PEIRÓ VALLS…………………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 06/09/39 a les 19:00 hores
Edat 35 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 104-108-144-150, Ram separat de Benaguasil
Càrrec Milicià
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MANUEL PÉREZ YAGO……………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 21/04/39 a les 20:00 hores
Edat 27 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Jornaler
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 • MIQUEL PIERA YEPES…………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 33 anys, fadrí
Municipi de procedència Camporrobles
Ofici Mestre ferrer
Causa General Lligall 1374, Caixa 1, Exp. 4, Foli 213-215, Ram separat de Chelva

Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1 Foli 444, Ram separat de Benaguasil

Càrrec Membre del Comité Revolucionari local pel PCE
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  ANTONIO RAGA NAVARRO (El Sebeta).………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 45 anys, casat
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 9, Foli 31-100, Ram separat de Riba-roja de Túria
Càrrec Vocal del Comité Executiu Local pel Front Popular. Militància, CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JULIÁN RIERA MIRALLES……………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 25 anys, fadrí
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Forner
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 9-89, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MIGUEL RODRÍGUEZ ROMERO……………………………………………………………

 

 

Data de defunció 21/04/39 a les 20:00 hores
Edat 37 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 5-75, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE RUIZ CRISTAL……………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 33 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JUAN SALABERT ALOY (Chuana)……………………………………………………………

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 44 anys, fadrí
Municipi de procedència Bétera
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp.. 2, Foli 78-79-283, Ram separat de Bétera. En la Causa General el primer cognom figura com a Salavert.
Càrrec President del Comité Executiu Popular
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  SEBASTIÁN SALABERT ALOY……………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 24 anys, casat
Municipi de procedència Bétera
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 2, Foli 8-273, Ram separat de Bétera. En la Causa General el primer cognom figura com a Salavert
Càrrec President i vocal del Comité Executiu del Front Popular 
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE SANCHO PEREZ……………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 03/06/39 a les 20:00 hores
Edat 29 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta 
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ SERRA PORTA (El buen ladrón)……………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 36 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 7-187-195, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Vocal del Comité per la CNT. Militància, CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE SERRA PORTA………………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 43 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1366,Caixa 1, Exp. 3, Foli 393, Ram separat de València, en el qual se l’acusa d'»haber matado a un sacerdote

Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 89, Ram separat de la Pobla de Vallbona

Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO SERRANO BANYULS…………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Vilamarxant
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  EUSEBIO SIMÓN BARRADO………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 48 anys, viudo
Municipi de procedència Bañón (Terol)
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE TAMARIT FAULI…………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 20/05/39 a les 18:00 hores
Edat 39 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Folio 187-189-190-195. Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Vocal del Comité Revolucionari per UGT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ MARÍA TAMARIT GRAMONTELL (El Chudio)………………………………………

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 34 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Carreter
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli7-11-89-147-187-195, Ram separat la Pobla de Vallbona.”
Càrrec Vocal del Comité per la CNT. Militància en la CNT a la Pobla de Vallbona
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  GREGORIO TARONCHER CASTILLO……………………………………………………….

 

 

Data de defunció 21/04/39 a les 20:00 hores
Edat 23 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General En la Causa General figura el segon cognom com a Enguídanos. Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 116, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE TEN NAVARRO (Franco)…………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 50 anys, casat
Municipi de procedència Bétera
Ofici Carnisser
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 2, Foli 78-79-283, Ram separat de Bétera
Càrrec Vocal del Comité Executiu
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ MARÍA TORRES NAVARRO………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 20/05/39 a les 18:00 hores
Edat 36 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 196-187-189, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec President del Comité per UGT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  MIGUEL TORRES PALACIO…………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 30/10/39 a les 17:00 hores
Edat 52 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 6-116-243, Ram separat de Llíria
Càrrec Gestor de la Corporació Municipal. Membre del Comité Revolucionari per la FAI
Causa de la defunció Traumatisme segons comunicat oficial

 

 

 •  JUAN TURBI HERNÁNDEZ……………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 34 anys, casat
Municipi de procedència Alpuente
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 9, Foli 47-49, Ram separat de Riba-roja de Túria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme segons comunicat oficial

 

 

 •  PASCUAL VALLS GARCÍA (Prina)……………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 22/07/39 a les 20:00 hores
Edat 29 anys, casat
Municipi de procedència La Pobla de Vallbona
Ofici Mecànic
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 33-42, Ram separat de Vilamarxant
Càrrec Membre del Comité Revolucionari
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  JOSÉ VINAIXA HERRERO………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 24/10/39 a les 17:00 hores
Edat 32 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 7, Foli 28-29-30-34, Ram separat de Pedralba
Càrrec No consta
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  VICENTE VIVÓ LLOPIS…………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 25 anys, fadrí
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Viatjant
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 112-150, Ram separat de Benaguasil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra.

 

 

 •  LORENZO YAGO CABALLER………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 23/11/39 a les 17:00 hores
Edat 41 anys, casat
Municipi de procedència Bugarra
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 7, Foli 38-40-42-43-47-50-69-71-72-143, Ram separat de Pedralba
Càrrec Conseller Municipal. Delegat de Bugarra en el Congrés FNA de 1918.
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  FRANCISCO YAGO CABALLER……………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 05/08/39 a les 19:00 hores
Edat 46 anys, casat
Municipi de procedència Bugarra
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 135-136, Ram separat de Vilamarxant
Càrrec Vicepresident del Consell Municipal Local per la CNT
Causa de la defunció Traumatisme, segons comunicat oficial

 

 

 •  RICARDO ZAMORA SANCHIS………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 05/08/39 a les 19:00 hores
Edat 44 anys, casat
Municipi de procedència Vilamarxant
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 10, Foli 135, Ram separat de Vilamarxant
Càrrec Vocal del Comité Revolucionari per ER. Militància en la CNT a Vilamarxant
Causa de la defunció Traumatisme segons comunicat oficial

 

 

 •  JULIO ZARZO CERVERA……………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 15/04/39 a les 7 del matí
Edat 35 anys, casat
Municipi de procedència Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 1, Foli 122-133-138-150, Ram separat de Benaguacil
Càrrec No consta
Causa de la defunció Execució de sentència per ordre del Jutge d’Execucions per pena de mort en Consell de Guerra

 

 

LLISTAT D’AFUSELLATS I MORTS DE LLÍRIA EN ALTRES MUNICIPIS

 

 

 

 •  MIGUEL MARTÍNEZ PASTOR. (El Murgo)…………………………………………………

 

 

Data de defunció 06/04/40
Edat 28 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Transportista
Causa General «Lligall 1379, Caixa 1 Exp. 4, Foli 117, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València

 

 

 •  LUIS ALCOCER SANCHO………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 25/05/40
Edat 51 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Boter
Causa General o fons arxivístic. Centre Documental de la Memòria Històrica. Tribunal Nacional de Responsabilitats Polítiques.
Càrrec No consta
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 

 

 •  MIGUEL BOSCH COTANDA……………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 27/08/40
Edat 50 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 9-75-243-246, Ram separat de Llíria
Càrrec Membre del Comité Revolucionari per la CNT
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 

 •  DANIEL ESPEJO ASENSI………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 27/08/40
Edat 54 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 240-241-242-248, Ram separat de Llíria
Càrrec Membre del Comité Revolucionari per la CNT I membre de la Comissió d’Incautació i Agricultura. Últim alcalde president de la Llíria republicana.
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 

 •  MIGUEL IBÁÑEZ BARONA (El Caixo el Cacahuero)…………………………………

 

 

Data de defunció 27/08/40
Edat 30 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 117, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 • SALVADOR LLEÓ LLABATA…………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 27/08/40
Edat 30 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Esparter
Causa General o fons arxivístic. Centre Documental de la Memòria Històrica, Delegació Nacional de Serveis Documentals, Fitxer General Secció Politicosocial
Càrrec No consta
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 

 •  JOSÉ DOMÉNECH GIMENO…………………………………………………………………

 

 

Data de defunció 14/01/41
Edat 40 anys, casat
Municipi de procedència Domiciliat a Llíria i nascut a Benaguasil
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 

 • JOSÉ ALAMA SALVADOR……………………………………………………………………….

 

 

Data de defunció 20/08/41
Edat 39 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Jornaler
Causa General “Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4 Foli5-75-240-241-243-265, Ram separat Líria.”
Càrrec Membre del Comité Revolucionari Local per el PSOE, Gestor de la Corporació Municipal.
Municipi Execució Paterna
Causa de la defunció No consta la causa de defunció i la inscripció es fa per ordre del Jutjat Militar núm. 8 de València.

 

 

 •  JUAN DE MATA PORTOLÉS MARTÍNEZ…………………………………………………….

 

 

Data de defunció 05/01/40 a la presó cel·lular de València (Presó Model)
Edat 55 anys
Municipi de procedència Llíria
Ofici Jornaler
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 119-283-284-287-289-290-291, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Municipi de defunció València
Causa de la defunció No consta

 

 

 

 •  MIGUEL GÓMEZ TEO………………………………………………………………………………..

 

 

Data de defunció 01/02/39 a les 3 del matí
Edat 19 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Jornaler
Causa General o fons arxivístic Associació d’Estudis sobre la repressió a Lleó (AERCE). Expedients personals de represaliats del franquisme a la província de Lleó.
Càrrec No consta
Municipi Execució Lleó
Causa de la defunció Pneumònia, segons certificació facultativa

 

 

 • ANTONIO SILVESTRE MONTESINOS…………………………………………………………

 

 

Data de defunció 06/08/40 a les 15:30 hores a la presó de Santa Maria del Puig
Edat 45 anys, casat
Municipi de procedència Llíria
Ofici Carboner
Causa General Lligall 1379, Caixa 1, Exp. 4, Foli 243-246-248, Ram separat de Llíria
Càrrec Gestor de la corporació
Municipi de defunció El Puig
Causa de la defunció Prostatitis

 

 

RELACIÓ DE MORTS A LA PRESÓ DEL REMEI DE LLÍRIA

 

JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ…………………………………………………………………………..

 

Data de defunció 11/07/1940 a les 18:00 hores a la presó del Remei
Edat 37 anys, casat
Municipi de procedència Utiel
Ofici Esquilador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Hemoptisi, segons certificat facultatiu

 

ANTOLÍN ARQUERO OLAYA………………………………………………………………………….

 

Data de defunció 02/02/1941, a les 22:00 hores a la presó del Remei
Edat 47 anys, casat
Municipi de procedència Vicàlvaro (Alcalá de Henares)
Ofici No consta
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Col·lapse cardíac, segons certificat facultatiu

 

CRISTÓBAL CALVO COLLADO………………………………………………………………………….

 

Data de defunció 22/09/40 a les 12:00 hores a la presó del Remei
Edat 59 anys, casat
Municipi de procedència Alpuente (Resident a l’aldea d’El Collado)
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1373, Caixa 2, Exp. 9, Foli 80-85-88, Ram de Riba-roja de Túria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Atac cardíac, segons certificat facultatiu

 

JUAN DE MATA CHISVERT MATÓN (Buflo)…………………………………………………………

 

Data de defunció 19/06/39 a les 16:00 hores a la presó del Remei
Edat 31 anys, fadrí
Municipi de procedència Llíria
Ofici Llaurador
Causa General Lligall 1379, Caixa 1 Exp. 4, Folis 42-50-57-112-116, Ram separat de Llíria
Càrrec No consta
Causa de la defunció Asfíxia, segons comunicat de la superioritat.

 

SILVIANO GALLEGO GÓMEZ…………………………………………………………………………….

 

Data de defunció 28/04/40 a les 14:00 hores a la presó del Remei
Edat 54 anys, casat
Municipi de procedència Quintanilla de Abajo (Valladolid)
Ofici Empleat
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Caquèxia, segons certificat facultatiu

 

BALTASAR GIL CAZORLA……………………………………………………………………………….

 

Data de defunció 07/04/41, a les 1:45  hores, a la presó del Remei
Edat 60 anys, fadrí
Municipi de procedència Riba-roja de Túria
Ofici Obrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Contusió cerebral, segons autòpsia practicada

 

SILVIO GIMÉNEZ BELINCHÓN………………………………………………………………………

 

Data de defunció 30/12/40, a les 20:00 hores, a la presó del Remei
Edat 35 anys, casat
Municipi de procedència San Martín de la Vega (Madrid)
Ofici Llaurador
Causa General En la causa general figura el primer cognom com a Jiménez i correspon a la Causa General, Ram de Madrid , Lligall 1509, Caixa 1, Exp. 3, Foli 191 Documentació de la Causa Militar
Càrrec Regidor
Causa de la defunció Hematèmesi, segons certificat facultatiu

 

CLAUDIO GIMÉNEZ GÓMEZ………………………………………………………………………..

 

Data de defunció 25/04/40, a les 13:00 hores, a la presó del Remei
Edat 40 anys, casat
Municipi de procedència Utiel
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Caquèxia, segons certificat facultatiu.

 

 

JORGÉ GIMÉNEZ ZABALA……………………………………………………………………………………

 

Data de defunció 05/10/39, a les 7 del matí, a la presó del Remei
Edat 53 anys, casat
Municipi de procedència Saragossa
Ofici Comerç
Causa General En la Causa General figura el nom de Jorge. Lligall 1379, Caixa 2, Exp. 8, Foli 187-190-227-230-234-235-236-238-239-240, Ram separat de la Pobla de Vallbona
Càrrec Vocal del Comité d’ER
Causa de la defunció Asma

 

 

JOSE MARIA GONZÁLEZ GUERRERO……………………………………………………………

 

Data de defunció 06/03/41, a les 21:00 hores, a la presó del Remei
Edat 35 anys, casat
Municipi de procedència Capileira (Granada)
Ofici Sergent d’Infanteria
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Col·lapse cardíac, segons certificat facultatiu

 

ISIDORO HERVAS BALADOS……………………………………………………………………………

 

Data de defunció 10/11/40, a les 9 del matí, a la presó del Remei
Edat 58 anys, casat
Municipi de procedència Cienpozuelos (Madrid)
Ofici Industrial
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Cirrosi, segons certificat facultatiu

 

ANICETO HUEROS HITA……………………………………………………………………………

 

Data de defunció 12/03/41, a les 19:00 hores, a la presó del Remei
Edat 49 anys, casat
Municipi de procedència Villalvilla (Madrid)
Ofici Xofer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Cirrosi, segons certificat facultatiu

 

LUIS LÓPEZ MENÉNDEZ…………………………………………………………………………………

 

Data de defunció 26/05/40, a les 14:00 hores, a la presó del Remei
Edat 56 anys, casat
Municipi de procedència Madrid
Ofici Barber
Causa General o fons arxivístic Centre Documental de la Memòria Històrica
Càrrec No consta
Causa de la defunció Urèmia, segons certificat facultatiu

 

ISAÍAS LÓPEZ SÁEZ……………………………………………………………………………………..

 

Data de defunció 05/04/41, a les 22:30 hores, a la presó del Remei
Edat 40 anys, casat
Municipi de procedènciac Los Corrales de Utiel (València)
Ofici Llaurador
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Insuficiència mitral, segons certificat facultatiu

 

PABLO MARTÍNEZ DÍAZ……………………………………………………………………………..

 

Data de defunció 23/08/40 a les 18:00 hores a la presó del Remei
Edat 55 anys, casat
Municipi de procedència Sinarcas
Ofici Ferroviari
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Insuficiència cardíaca, segons certificat facultatiu

 

GABRIEL NAVARRETE MICHAN…………………………………………………………………..

 

Data de defunció 11/08/40, a les 21:00 hores, a la presó del Remei
Edat 25 anys, fadrí
Municipi de procedència Torreperejil (Jaén)
Ofici Llaurador
Causa General o fons arxivístic Centre Documental Memòria Històrica. Tribunal de Responsabilitats Polítiques.(Figura com a Gabriel Navarrete Echan),
Càrrec No consta
Causa de la defunció Tuberculosi, segons certificat facultatiu

 

 

AGUSTÍN ONTIVEROS ARCE………………………………………………………………………….

 

Data de defunció 12/04/40, a les 4:30 hores, a la presó del Remei
Edat 36 anys, casat
Municipi de procedència Madrid
Ofici Electricista
Causa General o fons arxivístic. Centre Documental de la Memòria Històrica, Tribunal de Responsabilitats Polítiques.
Càrrec No consta
Causa de la defunció Broncopneumònia, segons certificat facultatiu

 

ANTONIO PERIS BADIA…………………………………………………………………………..

 

Data de defunció 13/02/41, a les 9:00 hores, a la presó del Remei
Edat 54 anys, casat
Municipi de procedència València
Ofici Tipògraf
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Col·lapse cardíac, segons certificat facultatiu

 

EMILIO ROS IZQUIERDO…………………………………………………………………….

 

Data de defunció 29/07/40, a les 19:00 hores, a la presó del Remei
Edat 45 anys, casat
Municipi de procedència València
Ofici Cambrer
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Paràlisi general progressiva, segons certificat facultatiu

 

JOSÉ SELVI MARTÍNEZ………………………………………………………………………..

 

Data de defunció 21/08/40, a les 19:00 hores, a la presó del Remei
Edat 24 anys, casat
Municipi de procedència València
Ofici Mecànic
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Síncope cardíaca, segons certificat facultatiu

 

LUIS VALERO NAVARRO…………………………………………………………………………

 

Data de defunció 25/04/43, a les 10:00 hores, al dipòsit de presos
Edat 27 anys, casat
Municipi de procedència Carlet
Ofici No consta
Causa General No consta
Càrrec No consta
Causa de la defunció Asfixia, segons autòpsia. La inscripció es fa, segons una carta, per ordre de la superioritat

 

 

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here