La Merenguina de Llíria Festa d’Interés Turístic local de la Comunitat

Este matí s’ha confirmat la notícia al Bolletí oficial de la Comunitat Valenciana. La generalitat ha Atorgat el títol honorífic de festa d’interès turístic local de la Comunitat Valenciana a La Merenguina de Llíria. És la primera festa de Llíria en rebre esta distinció.

Un camí que va començar en 2016 amb una moció al Ple de l’ajuntament de Llíria de Compromís per instar a la Generalitat Valenciana, seguint els procediments establerts, a declarar la Merenguina de Llíria com a Bé d’Interès Turístic. Dos anys més tard, este dijous ha aparegut la resolució al Bolletí oficial de la Generalitat valenciana.

Vista la sol·licitud presentada en la Secretaria Autonòmica de Turis-
me per l’Ajuntament de Llíria de data 31 d’octubre de 2018, en què

s’insta la declaració de festa d’interès turístic local de la Comunitat
Valenciana, per a La Merenguina de Llíria.
Després de l’estudi de la documentació que consta en l’expedient i
vist l’informe del cap del Servei d’Assistència i Inspecció Turística de
data 8 de febrer de 2019 i la proposta del director general de Turisme,
per mitjà de la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de

la mencionada distinció, de conformitat amb el que disposen els arti-
cles 3.1.a, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell,

regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres
audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:
Primer

Atorgar el títol honorífic de festa d’interés turístic local de la Comu-
nitat Valenciana a La Merenguina de Llíria.

Una iniciativa que a les Festes de la Puríssima s’ha celebrat ininterrompudament des de fa més de 20 anys amb cada grup de clavaris i majorals. Va ser el 1994 quan un grup de majorals, encapçalat pels Clavaris Miguel Ángel Bayarri i Reme Vicente, van iniciar esta tradició que ara es converteix en l’Única Festa de Llíria declarada Bé d’Interès turístic Local de la Comunitat Valenciana. L’arxiconfraria de la Puríssima ha mostrat la seua satisfacció per el reconeixement d’esta Festa que enguany complirà 25 anys.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here