Josep Mª. Jordán: La pobresa extrema pot ser eliminada

LLETRES D’HORABAIXA

UNA BONA NOTÍCIA: LA POBRESA EXTREMA POT SER ELIMINADA

Josep Mª Jordán Galduf

És clar el pessimisme que hi ha encara a la nostra societat, europea i occidental, després de la gran recessió que vam patir entre el 2008 i el 2014. I també és clar el malestar social present de manera crònica en moltes altres regions del món. Tanmateix, algunes actuacions públiques estan tenint ja uns efectes positius a escala global, i cal persistir en aquesta direcció amb la convicció que és possible millorar la situació humana en el conjunt del planeta.  

En setembre del 2000, Nacions Unides posà en marxa una agenda en pro dels anomenats Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que va aconseguir reduir la pobresa extrema, avançar en l’escolarització i millorar la salut arreu del món. I en setembre del 2015, Nacions Unides renovà el compromís en la mateixa direcció en aprovar una nova agenda a favor dels anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Una agenda que marcarà l’actuació dels diferents governs del món, fins al 2030, per tal de poder eliminar la pobresa extrema (definida com un nivell d’ingressos per persona inferior a 2 dòlars diaris) i aconseguir altres millores socials i mediambientals.

Un recent informe del Banc Mundial mostra que el nombre de persones que viuen al món en condicions de pobresa extrema ha disminuït en 1.100 milions els darrers 25 anys, passant de representar el 35% de la població total el 1990 a un 10 % el 2013 (mireu el gràfic adjunt). Un període en què la població mundial va augmentar en uns 2.000 milions de persones. L’objectiu d’eliminar la pobresa extrema és, per tant, perfectament factible. Ja s’està anant en la bona direcció, tot i que els resultats aconseguits són encara prou insuficients. En efecte, cal seguir treballant i aplicar adequadament la nova agenda dels ODS que substitueix i complementa l’anterior agenda dels ODM.

Hi ha un ampli consens al voltant de l’estratègia que pot permetre aconseguir un creixement econòmic inclusiu en qualsevol país del món. Tres hi són les polítiques essencials: 1) fer l’esforç d’acometre una important inversió en capital humà i en infraestructures; 2) desplegar una notable protecció social a favor dels col·lectius més vulnerables; i 3) millorar els sistemes de tributació pública per tal d’aconseguit una major eficiència i justícia fiscals.

Tot no són, així, males notícies. Hi ha la possibilitat de construir, progressivament, un món millor.

Ara fa poc de 2000 anys, va nàixer Jesús de Natzaret al si d’una família humil en aquella perduda aldea del desprestigiat país de Galilea. Com indica el teòleg cristià José Mª Castillo, aquest és l’ambient que va triar el Déu de Jesús per reencarnar-se: no una catedral, un palau o cap altre espai solemne, sinó un pobre lloc entre els humils, identificant-se amb aquells que pateixen i amb les víctimes de la història. Perquè, a la fi, segons Castillo, l’interés de Jesús se centra en la felicitat de la gent i en l’alegria dels qui han perdut l’esperança.  

Bon Nadal i feliç any 2018.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here