Compromís-MoVe insta als socialistes a definir si volen pacte o no

Compromís-MoVe ha enviat una carta al grup socialista concretant els paràmetres de l’acord amb els objectius consensuats i instant als socialistes a què definisquen si volen pactar o no amb la coalició. «Després de vuit mesos, cinc d’ells de negociacions i tres de silenci, i trobant-nos a l’equador de la legislatura, hem enviat una carta al Grup Municipal Socialista, a l’Agrupació Socialista i a la direcció del partit, perquè es defineixin si volen o no un acord de govern en coalició» ha manifestat Paco Garcia, portaveu de la coalició.

Els exsocis de govern, retomaren les negociacions en octubre de l’any passat, però la presentació dels pressupostos per part de l’equip de Govern en febrer, va fer que es tornaren a distanciar, i es paralitzaren les converses. «Des d’aleshores i sent  que es va instar a la Secretaria General de l’agrupació Socialista de Llíria a continuar les converses una volta aprovats els comptes municipals i així concloure les negociacions, han transcorregut prop de tres mesos sense obtindre cap resposta» asseguren des de la coalició.

Ara, quan es compleix la meitat de la legislatura, Compromís-Move envia esta carta on afirmen que «si abans d’acabar el mes de maig no rebem cap resposta de l’assemblea de l’agrupació socialista o el grup municipal respecte a la proposta que fem, entendrem que desestimen fer un acord de Govern amb Compromís-MoVe«.

Vols llegir part de l’acord de govern de CA LA VILA al que arribaren estes formacions i que de moment està paralitzat?

REUNITS

D’una banda, els membres de la comissió negociadora designats per l’Agrupació Socialista de Llíria i per altra els designats per la Coalició Compromís-MoVe, així com els regidors electes de les dos formacions polítiques,

EXPOSEM

Vista la composició municipal resultant de les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015, proposem un acord de govern plural, amb la finalitat de perseguir l’interès general dels ciutadans de Llíria i de dotar el municipi d’un govern municipal estable i sòlid, que puga oferir als seus veïns i veïnes uns serveis públics de qualitat, mitjançant una gestió eficaç, eficient, participativa i de consens, que pose les persones en el centre de la gestió, per tal de fomentar la cohesió social, la igualtat i la justícia social.

L’objectiu de l’acord de govern és, d’una banda, garantir la formació d’un govern estable, amb capacitat d’afrontar els reptes de la Ciutat i fixar les línies  estratègiques que s’han de desenvolupar durant els dos anys que resten de legislatura.

L’acord de Ca la Vila s’inspirarà en cinc eixos: autonomia, transparència, responsabilitat, participació i aposta per les persones. Sent les màximes prioritats la generació d’ocupació, la dinamització econòmica i el benestar social dels habitants de Llíria.

Aquests valors orientaran el conjunt de mesures estratègiques del nou govern de progrés i la plasmació de les polítiques públiques que s’impulsaran durant els exercicis 2017, 2018 i 2019.

Autonomia en la gestió diària de les responsabilitats de govern. Cada grup municipal serà els responsable de cadascuna de les 2 Àrees de treball en les que es distribuirà la gestió política dels serveis municipals establertes en l’Annex 2.

Transparència en la gestió diària dels recursos públics en tots els àmbits on l’Ajuntament de Llíria desenvolupe la seua activitat, estiga representat o tinga designació política i/o administrativa.

Responsabilitat compartida entre les dues formacions i els regidors i les regidores que conformen l’equip de govern, amb l’objectiu de donar compliment a l’acord de Ca la Vila i dotar als ciutadans dels millors serveis públics. La responsabilitat també implicarà la rendició de comptes, d’acord amb el valor de transparència abans esmentat, i que el nou equip de govern tindrà com un dels seus principals actius.

Participació i Govern Obert, entesa des de la governança, involucrant els ciutadans en la presa de decisions i en la coresponsabilitat del govern. La participació i les polítiques de govern obert ha de fluir en tots els àmbits del nou govern. L’aposta per les persones centrarà les polítiques municipals, per tal de forjar una ciutat més justa i cohesionada, amb igualtat d’oportunitats.

Aposta per les persones, aplicant polítiques transversals en totes i cadascuna de les àrees i serveis municipals adreçades a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes a tots els nivells. Els veïns i veïnes són el nostre principal actiu i valor, per tant com a institució més propera hem de garantir el que puguen desenvolupar el seu projecte de vida a la nostra localitat en les millors condicions.

Per tot això, les parts signants d’esta acord ens comprometem a complir els següents:

ACORDS

Primer. Alcaldia

L’alcaldia serà ostentada pel grup socialista.

Segon. Organització Política

L’organització política serà la següent:

  1. a) Tinències d’alcaldia

– La primera, tercera i sisena tinença d’alcaldia correspondran a Compromís-Move

– La segona, quarta, cinquena i setena  tinença d’alcaldia correspondran al Grup Socialista

 

  1. b) Junta de Govern Composició:

Formada per set membres i l’alcaldia. Cinc membres correspondran al Grup Socialista (alcaldia més 4 regidors/es) i tres correspondran a Compromís-MoVe.

 

  1. c) Comissions informatives

Hi haurà set comissions informatives (4 presidides pel Grup Municipal Socialista i 3 pel Grup Municipal de Compromís-MoVe)

Denominació de les comissions informatives:

1.- Urbanisme, obres i serveis (PSOE)

2.- Hisenda, RRHH i gestió tributaria (PSOE)

3.- Educació, esports i festes (PSOE)

4.- Modernització i promoció econòmica (PSOE)

5.- Cultura, patrimoni històric i memòria històrica (COMPROMIS-MOVE)

6.- Governació, pedanies, medi ambient i sostenibilitat (COMPROMIS-MOVE)

7.- Transparència, participació, igualtat i Polítiques inclusives (COMPROMIS-MOVE)

 

  1. d) Càrrecs amb dedicació i personal eventual

Seran les mateixes que foren acordades a principi de legislatura:

El Grup Municipal Socialista comptarà amb 4 càrrecs amb dedicació: 1 regidor/a amb dedicació completa, 2 regidors/es amb dedicació parcial del 50% i 1 personal eventual amb dedicació completa.

El Grup Municipal de Compromís-MoVe comptarà amb 2 regidors/es amb dedicació parcial del 75%.

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here