Avis legal i termes d’ús

Benvingut a La Veu de Llíria. Ja has fet un recorregut per la pàgina web, però has de saber que en utilitzar este mitjà, acceptes a complir les condicions que concretem a continuació. Les mateixes afecten tant a les persones físiques com a les empreses en què treballe la persona que faça ús de la web en representació de l’empresa

Quines són les nostres polítiques de privacitat i termes d’ús?

PROPIETATEsta web i tot el seu contingut és propietat dels titulars del domini web www.laveudelliria.com

USOS PERMESOS I LIMITACIÓ DE LA INFORMACIÓ. Tot el material gràfic que apareix a la pàgina web – ja siguen gràfics, imatges, infografies, etc… – és propietat dels titulars de la web www.laveudelliria.com. Queden fóra d’aquesta denominació, totes aquelles imatges que no estiguen identificades com a pròpies d’aquest mitjà de comunicació. Pel que fa a les imatges pròpies, la seua utilització és, única i exclusivament informativa, per a la consulta. Per tant, no es permet el seu ús divulgatiu, la còpia o la conservació del material en qualsevol de les seues formes. Totes les imatges estan protegides per les lleis de copyright internacionals.

PROTECCIÓ DE DRETS. Queda terminantment prohibit guardar, conservar o copiar, les imatges publicades a aquest domini, siga en format físic o digital. Es prohibeix qualsevol ús de les imatges que no siga la consulta o la visualització dintre d’aquest domini web. En cap cas, es permet utilitzar les imatges amb fins comercials.
Els titulars del domini web www.laveudelliria.com es reserven el dret de cancel·la els permisos atorgats i/o les llicències als usuaris si aquest o accepten les condicions d’ús d’aquest mitjà digital. Per altra banda, els titulars del domini web www.laveudelliria.com podran limitar o eliminar la possibilitat d’accés a la web als usuaris que incomplisquen estes normes i aquests estaran obligats a borra del seu equip qualsevol gràfic o material que pertanya als titulars del domini www.laveudelliria.com.

FIDELITAT DE LA INFORMACIÓ. A pesar de l’esforç que la redacció posa en la realització de la pàgina web, aquest pot contenir errors tipogràfics. En cap cas, la informació oferida en aquest domini és contractual. La informació pot contenir, també, errors o inexactituds, pel que li recomanem que contacte amb nosaltres (laveudelliria@gmail.com) per confirmar que la informació obtinguda a la web és correcta i està vigent.

ACCÉS A LA WEB PER PART DELS MENORS D’EDAT. Encara que el contingut siga apte per a tots els públics, queda prohibit que els menors naveguen pel domini sense la supervisió d’un adult. En cap moment, els titulars del domini www.laveudelliria.com són responsables de la utilització, indeguda o no, de la web per part d’un menor d’edat.

DESCÀRREGA I ÚS DE LES IMATGES. La descàrrega d’imatges NO ESTÀ PERMESA. Per tant, si qualsevol la realitza, està cometent un delicte contra la Propietat Intel·lectual. Queda prohibida, per tant, la distribució de qualsevol de les imatges de la pàgina web, ja siga per mitjans electrònics, físics, radiofònics, informàtics, etc. L’usuari és l’únic responsable de l’ús de les imatges i el material gràfic d’esta web. En conseqüència, els usuaris hauran d’assegurar-se que la utilització que realitza de les imatges és legal. Queda totalment prohibit la utilització de les imatges o part d’elles a manera de logotips, grafismes de marques, usos pornogràfics o il·lícits de qualsevol tipus; per difamar o desprestigiar i qualsevol utilització que atempte conta l’honorabilitat i la dignitat de les persones o persona concreta.

IDENTITAT DE www.laveudelliria.com. Queda terminantment prohibit utilitzar el logotip de la web sense el consentiment per escrit de l’empresa o persona física propietària de la marca. Queda terminantment prohibit utilitzar el nom de LaVeudeLlíria o relacionar la marca o l’empresa o la persona física propietària de la mateixa amb cap altra empresa, esdeveniment, marca comercial, unió d’empreses… sense el consentiment per escrit dels titulars del domini web www.laveudelliria.com.

CLÀUSULES FINALS. Els titulars del domini web www.laveudelliria.com ofereix esta web i tot el seu contingut tal com apareix. No ens fem responsables d’errors tipogràfics, tècnics, canvis en la informació, preus, etc. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explícita sobre la informació que s’exposa a la pàgina web, les imatges o qualsevol altre tipus de dret o llicència d’este acord.

Els titulars del domini web www.laveudelliria.com no es responsabilitza, més enllà de les responsabilitats que marca la llei – danys a tercers, reclamacions… – per la utilització de les imatges o el material gràfic de la web. Per qualsevol controvèrsia legal, l’usuari s’ha de sotmetre a les lleis espanyoles. Este acord no estarà regulat per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes per a la venda internacional de mercaderies, la implicació de la qual es rebutja de manera expressa. L’usuari, pel simple fet d’utilitzar la web i tot el material publicat, accepta este contracte, el contingut del qual està clarament visible i consultable a la pàgina web. L’usuari ha d’haver llegit i compres el contingut i les llicències d’utilització que s’inclouen en aquest contracte. En cas de tenir algun dubte, pot realitzar una consulta dels termes no entesos i/o abandonar este domini sense fer ús del material que ací s’exposa.

Política de privacitat

Seguint allò que estableix en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, aquest mitjà digital l’informa que les dades personals que es puguen requerir com a conseqüència de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferits en este espai web, seran objecte del tractament automatitzat i incorporats als fitxers corresponents, amb els nivells de seguretat necessaris, titularitat d’esta empresa amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seues peticions per poder oferir un servei més personalitzat i eficaç. L’entrega de tota la informació sol·licitada té caràcter voluntari i la seua negativa té, com a única conseqüència, el no percebre els serveis que s’ofereixen.

Este mitjà digital es compromet a acomplir tot allò que està relacionat amb el respecte del secret establert a la llei. Alhora, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a laveudelliria@gmail.com.

Els usuaris han de saber que una volta que consulta la informació publicada a este espai web, accepta les polítiques de privacitat que ací es detallen, i que són visibles i consultables dintre del domini web.

Cookies

L’accés a este espai web pot implicar la utilització de cookies. Es tracta de xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde certa informació que, posteriorment, puga utilitzar. Esta informació permet identificar-lo com a un usuari concret i permet guardar les seues preferències personals, així com tota la informació tècnica com puguen ser visites o pàgines concretes que visite. Aquells usuaris que no desitgen rebre cookies o vulguen ser informats abans que s’emmagatzemen al seu ordinador, poden configurar el seu navegador per a aquest fi.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here